E

Engelen Bokhoven Samen Sterk

Charles ter Ellen
from €500 (371%)

Wij willen ons als inwoners van de dorpen Engelen en Bokhoven Samen Sterk maken voor het onderzoek dat de professoren Baziel van Engelen en Hans van Bokhoven uitvoeren voor het Prinses Beatrix Spierfonds. 

In eerste instantie willen we aansluiten bij bestaande activiteiten die door de verenigingen in de dorpen al worden georganiseerd. Daarnaast stimuleren we nieuwe initiatieven door zowel verenigingen als (groepen van) inwoners in de hoop dat dit mooie project ook zal bijdragen aan de sociale cohesie in onze dorpen.

View all
€10 11-02-2024 | 19:17
€50 08-02-2024 | 16:07
€25 30-01-2024 | 08:55
€5 26-11-2023 | 19:07
€400 26-11-2023 | 18:36 Totaal €300 + €400 benefietconcert de Laatbloeiers en het Engelens Kadekoor.