Zorg voor leven met polio

Nederland telt tussen de 10.000 en 15.000 polioslachtoffers. Meer dan de helft van deze mensen krijgt jaren nadat zij polio overwonnen hebben te maken met nieuwe verlammingen. Zij worden opnieuw getroffen door lichamelijke beperkingen die op een zeer ernstige manier ingrijpen in de kwaliteit van leven. Ieder jaar worden de klachten erger. Een goede behandeling van dit postpoliosyndroom is momenteel niet voorhanden. Dat moet veranderen!

Mede dankzij de hartverwarmende inzet van vele Rotarians wereldwijd, is het aantal nieuwe gevallen van polio inmiddels drastisch afgenomen. Een onbedoeld neveneffect hiervan is dat ook de kennis omtrent de behandeling sterk is afgenomen. En dat terwijl 60% van de polioslachtoffers later getroffen wordt door het postpoliosyndroom. Als gevolg van de afname van de juiste kennis omtrent de behandeling krijgen mensen met het postpoliosyndroom vaak niet of te laat de zorg die zij nodig hebben. Dit scenario voltrekt zich nu in Nederland en zal zich wanneer we niets doen de komende decennia ook herhalen in de ontwikkelingslanden waar de laatste uitbraken van polio van recenter datum zijn.

Onder het motto ‘zorg voor leven met polio’ slaan Rotary Nederland, het Prinses Beatrix Spierfonds, Spierziekten Nederland, het RIVM en het Polio-Expertisecentrum van het Amsterdam UMC, de handen ineen om de kwaliteit van leven van mensen die getroffen worden door het postpoliosyndroom te verbeteren. Dit willen wij bereiken door wetenschappelijk onderzoek te doen om de achteruitgang door het postpoliosyndroom tegen te gaan, kennis te verspreiden over de behandeling en patiënten met postpolio te ondersteunen in de regie over hun leven. Met de kennis die wij in Nederland ontwikkelen willen wij de zorg voor de polioslachtoffers in ontwikkelingslanden verbeteren, waar de grote epidemieën van het postpoliosyndroom de komende decennia naar verwachting miljoenen mensen zullen treffen.

Om dit voor elkaar te krijgen is financiële steun hard nodig! Dit kan door met uw club in actie te komen. Daarbij bestaat de mogelijkheid om een van de concrete projecten die we willen uitvoeren te adopteren. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Martin van der Eijk via deze link.

Doneer direct

€ 200 opgehaald

Nog 11 maanden te gaan Einddatum: 24-10-2019